En Català   /   En Castellano   /   In English


Dr. Raúl Suárez Feijóo -Investigador-


Raúl Suárez Feijóo

Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials (IOC)
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Av. Diagonal 647, planta 11
08028 Barcelona
Espanya

Phone: +34 - 93 401 6548 (directe) / 6653 (secretaria)
Fax: +34 - 93 401 6605

E-mail: raul.suarez@upc.eduRaúl Suárez va néixer a Astúries al 1959. Va obtenir el títol d'Enginyer Electrònic per la Universidad Nacional de San Juan (Argentina) al 1984 (millor alumne de la promoció), i de Doctor Enginyer de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) al 1993 (Cum Laude per unanimitat). Actualment es Director de recerca at UPC. La seva tasca de recerca es va centrar principalment en l'àrea de muntatge robotitzat, especialment pel que fa a la planificació de moviments de precisió en presència d'incertesa, i mes recentment en prensió i manipulació d'objectes en robòtica. Ha participat en diferents projectes de recerca sobre aquests temes, i va obtenir, en events internacionals, el Best Paper Award en l'IEEE International Symposium on Assembly and Task Planning, Pittsburgh, USA, al 1995, el Best Reviewer Award en l'IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), Seattle, USA, al 2015, el Best Paper Award en l'IEEE 20th International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA), Luxembourg, al 2015, i va ser finalista al Best Application Paper Award en l'IEEE Intelligent Robots and Sytems (IROS), Madrid, España, al 2018; i en events nacionals el Premi al Millor Treball a l'àrea de Robòtica a les XXIV, XXXIV i XXXVIII Jornadas de Automática al 2003, 2013 i 2017 respectivament. El Dr. Suárez ha estat Subdirector de l'Institut de Organització i Control de Sistemes Industrials (IOC) des del 2003 fins al 2009 y Director de l'IOC des del 2009 fins al 2016 (re-elegit el 2012). Les seves principals àrees d'interès inclouen prensió i manipulació destra d'objectes en robòtica, sistemes robotitzats intel·ligents, manipulació i control en sistemes multi-robot, i aplicacions de tècniques de planificació i d'aprenentatge en robòtica. El Dr. Suárez es el coordinador del Programa de Doctorat "Automàtica, Robòtica i Visió" de la UPC.
Contingut

Publicacions Documents Tecnics Projectes de recerca PFCs

Programa de doctorat ARV SIR: Service and Industrial RoboticsHay hombres que de su cencia
tienen la cabeza llena;
hay sabios de todas menas,
mas digo, sin ser muy ducho:
es mejor que aprender mucho
el aprender cosas buenas.

La vuelta de Martín Fierro / 1879
José Hernández (1834-1886)